Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Muzej Sarajeva“ za 2023. godinu;