Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „MES – Međunarodni teatarski festival – Scena MESS“ za 2023. godinu;