Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Kamerni teatar 55“, Sarajevo za 2023. godinu;