Izvještaj o poslovanju Javnog preduzeća „Televizija Kantona Sarajevo“ d.o.o. Sarajevo za 2022. godinu;