Izvještaj o poslovanju Javne ustanove „Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo“za 2023. godinu (Izvještaj o radu sa Izvještajem o finansijskom poslovanju za 2023. godinu) sa prilozima;