Izvještaj Ministarstva saobraćaja Kantona Sarajevo o utvrđivanju broja slobodnih dopunskih taksi oznaka