Zastupnička inicijativa M.Čelik

Z A K LJ U Č A K

1. Kojim se omogućava osobama sa poteškoćama u razvoju, nastavak profesionalnog osposobljavanja u radionicama JU Centar "Vladimir Nazor" i JU Zavod "Mjedenica" do navršenih 27 godina starosti, te se zadužuje Vlada Kantona Sarajevo da osigura potrebna sredstva za nastavakpsiho-socijalne podrške za iste

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice
Zastupnik: