Zaključak Elvedin Okerić 13.09.21

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnika Okerić Elvedina, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Skupštine Kantona Sarajevo, kao odgovor Udruženju tužilaca FBiH i Kolegiju tužilaca KTKS:
Tužilaštvo KS ne može biti izolovani centar moći i mora odgovarati pred građanima
Udruženje tužilaca Federacije BiH, a potom i Kolegij tužitelja Kantonalnog tužilaštva KS, nakon što je Skupština KS oborila izvještaj Tužilaštva KS za 2020. godinu i usvojila zaključak o upućivanju inicijative VSTV-u za smjenu Glavne kantonalne tužiteljice Sabine Sarajlija, optužili su “pojedine zastupnike” i “pojedince koji su imali priliku da se obrate” za napade i pokušaje diskreditacije Glavne tužiteljice i većeg broja tužilaca, a između ostalog i za neprimjeren utjecaj zakonodavne vlasti na nezavisnost pravosuđa.
Udruženje tužilaca u svom početnom predstavljanju kaže da djeluje u pravcu jačanja ugleda tužilačke funkcije – optužbe bez argumentacije na račun predstavnika građana u Skupštini Kantona Sarajevo zasigurno neće pomoći jačanju ugleda tužilačke funkcije. Jačanju ugleda doprinijet će etičan i profesionalan rad, sankcionisanje odgovornih lica u Tužilaštvu KS kojima su službeno utvrđene zloupotreba položaja i teže povrede službene dužnosti, te puno bolji izvještaji o radu. Jedno udruženje tužilaca kao i Kolegij trebali bi takve pojave javno osuditi, a ne stajati u njihovu zaštitu.
Dalje, u svojim saopćenjima kažete da oštro osuđujete napade i pokušaje diskreditacije Glavne kantonalne tužiteljice, kao i većeg broja tužilaca i tužiteljica Tužilaštva Kantona Sarajevo. Nije uputno da tužioci iznesene argumente u parlamentarnoj diskusiji najvišeg zakonodavnog organa Kantona Sarajevo, koji predstavlja većinsku demokratsku volju građana, naziva paušalno napadima i diskreditacijom. Izneseni argumenti su javni, od tužioca se očekuje da uvažava argumente i da na svaki od njih pojedinačno odgovore.
Članove porodica oštećenih i njihove pravne zastupnike nazivate „pojedincima koji su imali priliku da se obrate“ na Skupštini. S obzirom na njihovu tragediju i golgotu koje su proizveli dijelovi pravosudnog sistema kojem pripadate, od vas se očekuje više poštovanja i empatije prema tim ljudima. Umjesto toga, vi spočitavate što su imali pravo da se obrate pred Skupštinom Kantona u kojem žive. Kad već Glavna kantonalna tužiteljica ne nalazi za shodno da ih primi i sasluša, vrata Skupštine i većine njenih zastupnika biće im uvijek otvorena, kao njihov mehanizam zastupanja i institucionalnog utočišta.
Kažete da su zastupnici i „pojedinci“ iskoristili „pogodan medijski prostor za obmanjivanje javnosti iznošenjem paušalnih, neprofesionalnih i degradirajućih navoda kojim su dezavuirali javnost“. Ovakve vaše kvalifikacije na račun javne diskusije Skupštine KS, koja je obilovala argumentima zbog koje bi se Kantonalno tužilaštvo i cjelokupni pravosudni sistem morali duboko zabrinuti, predstavljaju stvarni atak na demokratiju i neprimjeren pritisak tužilaca na zakonodavnu vlast, jedinu koju građani direktno biraju.
Optužujete nas i da nastojimo utjecati na kadrovska rješenja i smjene, te da prejudiciramo disciplinsku i drugu odgovornost nosilaca pravosudnih funkcija. Nažalost, propustili ste bezbroj prilika da uvažite činjenice iz Izvještaja ad hoc tijela naše Skupštine i druge službene informacije, čija je vjerodostojnost potvrđena na višim pravosudnim instancama, te da sami pravedno i zakonski reagujete kad je u pitanju kadrovsko uređivanje i „čišćenje“ Kantonalnog Tužilaštva. Umjesto toga, one koje ste trebali disciplinovati i krivično goniti zbog utvrđenih zloupotreba i težih povreda službene dužnosti, vi ste nagrađivali ili puštali da njihova djela zastare.
Poručujete nam šta bi to trebalo biti naše suštinsko opredjeljenje – jačanje demokratičnosti, političke kulture i vladavine prava. Upravo je sve pobrojano Skupština KS demonstrirala na svojoj posljednjoj sjednici. Temeljitim razmatranjem izvještaja o radu Kantonalnog tužilaštva, stavljanjem diskusije na uvid javnost, omogućavanjem žrtvama sistemske korupcije u pravosuđu da vam se direktno, argumentirano i civilizirano obrate, jačamo demokratičnost i političku kulturu. Vaš pristup i stav da do vas ne smije doprijeti glas građana, čak ni kroz institucionalni kanal, nije odlika demokratskog uređenja vlasti koje deklerativno spominjete, nego totalitarnih režima. Na istinsku demokratiju morat ćete se početi navikavati i ljubazno odgovarati građanima koji vas plaćaju, a ne izbjegavati i napuštati sjednice Skupštine kad se susretnete s argumentima koji vam ne odgovaraju. Iznad zakona i volje naroda niko ne može biti.
Skupština KS nije dovela u politički kontekst pravosudnu instituciju, za šta nas također optužujete. Upravo vi ovakvim paušalnim saopštenjima bez argumenata sami dovodite pravosuđe ili jedan njegov dio u politički kontekst. Skupština KS je otvorila institucionalni dijalog, do kraja transparentan, i svakako ga namjerava nastaviti.
Pozivate na kritičko sagledavanje rezultata Kantonalnog tužilaštva. Čudno, jer je čelnica Kantonalnog tužilaštva pokazala da joj kritičko sagledavanje ne odgovara. Pobjegla je pred rezultatima analize rada Tužilaštva i iznesenim pravnim argumentima, napuštajući salu i pokazujući nepoštovanje prema zastupnicima i cjelokupnoj javnosti Kantona Sarajevo.
O kakvim političkim obračunima govorite? Šarolik stranački sastav Skupštinske većine koja se izjasnila inicijativom za smjenu Glavne kantonalne tužiteljice dokazao je da se u ovom slučaju volja građana izdigla iznad bilo kakvog stranačja i politike. Ne dolikuje predstavnicima pravosuđa da izmišljaju političko blato u koje bi se neodgovorni pojedinci mogli skriti.
Spominjete nezavisnost tužilaštava i ostvarivanje funkcije zbog koje ono postoji. Podsjetit ćemo vas da je ova Skupština mnogo učinila da osigura nezavisnost Kantonalnog tužilaštva, osigurala je sredstva i kapacitirala ga onako kako su njegovi rukovodioci tražili. Pozivanje na odgovornost zbog očitih zloupotreba i neshvatljivih propusta nije nikakav atak na nezavisnost pravosuđa. Nezavisnost se postiže u okviru njegovog zakonskog okvira i zakonitog rada, ne možete je zagovarati za one koji u tom okviru ne rade.
Skupština KS nastavit će insistirati da Kantonalno tužilaštvo etično i zakonito radi svoj posao. Uslove smo obezbijedili pruživši iskrenu ruku podrške, a na odgovornost ćemo sve jače i glasnije pozvati, bez kompromisa i ustupaka, u ime građana koji su nas birali.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Kolegij tužilaca KS
Udruženje tužilaca F BiH
Prilog: 
Zastupnik: