Zaključak Elvedin Okerić 07.09.2021.

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20), Skupština Kantona Sarajevo, na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 07.09.2021. godine, na inicijativu zastupnika Okerić Elvedina, donijela je slijedeći

ZAKLJUČAK

Skupština Kantona Sarajevo podnosi inicijativu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću za smjenu glavne tužiteljice Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo Sarajlija Sabine.

Svjesni činjenica da prema članu 17. Zakona o VSTV-u imate nadležnost da primate pritužbe protiv tužilaca, vodite disciplinske postupke, utvrđujete disciplinsku odgovornost i izričete disciplinske mjere tužiocima, da prema članu 31. stav 2. Zakona o VSTV-u kantonalni glavni tužilac mora imati dokazane rukovodne i organizacijske sposobnosti bitne za rad tužilaštava i da mogu biti razriješeni dužnosti iz razloga utvrđenih tim zakonom, da su u članu 57. Zakona o VSTV-u propisani disciplinski prekršaji tužilaca, da prema članu 58. Zakona o VSTV-u prema tužiocu mogu biti izrečene disciplinske mjere premještanje s mjesta glavnog tužioca na mjesto tužioca ili razrješenje od dužnosti. Zbog čega zahtijevamo da pokrenete disciplinski postupak protiv glavne tužiteljice iz razloga što je ista obnašajući funkciju glavne tužiteljice u proteklom periodu, a posebno svojim držanjem i izalaganjem na sjednici Skupštine KS dana 07.09.2021. godine iskazala sljedeće: da ne posjeduje rukovodne i organizacijske sposobnosti bitne za rad tužilaštva, da je povrijedila načelo nepristrasnosti na način da je dovela u pitanje povjerenje javnosti i učesnika u postupku u svoju nepristrasnost kao i tužilaštva na čijem je čelu, a posebno u predmetima "Dženan Memić" i "djevojčice Nadin", da je očigledno prekršila obavezu ispravnog postupanja prema oštećenom Murizu Memiću, tako što je odbila da ga primi na razgovor i pored više upućenih zahtjeva na koje nije uopšte odgovorila, iskazala nemar ili nepažnju u vršenju službene dužnosti jer je propustila naložiti vođenje službene istrage o novonastalim okolnostima i propustima postupajućih tužilaca nakon donijetih oslobađajućih presuda u predmetu “Dženan Memić”, odgovarajući na pitanje o slučaju neliječenja djevojčice Nadin kazala je da je postupak u toku, dok je majka djevojčice Nadin pročitala da nije otvorena istraga uopšte. Glavna kantonalna tužiteljica nije provela istražne radnje koje su joj naložene odlukom Federalnog tužilaštva, nije obavijestila oštećene i javnost o rezultatima istrage i nije donijela tužilačku odluku. Iako je Skupština zahtijevala da se ovaj predmet stavi u prioritet nisu provedene istražne radnje prema saznanjima porodice, jer im se informacije ne daju. Nije informisala Skupštinu zašto istražni tim nije proveo nijednu istražnu radnju. Prema saznanju porodice Smajlović nisu provedene istražne radnje. Glavna tužiteljica Sabina Sarajlija je donijela odluku da se neće provoditi istraga jer nema elemenata krivičnog djela broj: T09 KT 0151597 20 od 19.11.2020.godine, da bi Federalno tužilaštvo naložilo Kantonalnom tužilaštvu aktom broj: T11 0 KTA 000 5205 212 od 19.02.2021.godine da se mora provesti istraga.

Broj: 01-04-33547-1/21 PREDSJEDAVAJUĆI
07.09.2021. godine SKUPŠTINE KANTONA SARAJEVO
S A R A J E V O
Elvedin Okerić

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
VSTV
Zastupnik: