Zaključak Admela Hodžić 13.09.21

Na osnovu čl. 117. i 120. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo (“Službene novine Kantona Sarajevo”, broj: 41/12– Drugi novi prečišćeni tekst, 41/12, 15/13, 47/13, 47/15, 48/16, 9/20 i 14/20) na prijedlog zastupnice Hodžić Admele, Skupština Kantona Sarajevo na 41. Radnoj sjednici održanoj dana 13.09.2021. godine, donijela je slijedeći:

Z A K LJ U Č A K

Upućuje se inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo i Ministarstvu saobraćaja Kantona Sarajevo da se u što kraćem periodu obezbijede jednaki uslovi za korištenje prevoza željezničkim saobraćajem za stanovnike Tarčina i Raštelice, te da se na isti način kao i na relaciji Sarajevo- Hadžići - Pazarić - Sarajevo postigne dogovor sa ŽFBiH i uspostavi prijevoz u istim terminima.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Nije realizovano
Proslijeđeno: 
Ministarstvo saobraćaja
Vlada Kantona
Željeznice F BiH
Prilog: 
Zastupnik: