Inicijativa Neira Dizdarević

Zadužuje se Vlada KS da provede aktivnosti na formiranju niže cijene samofinansirajućeg studija na Medicinskom, Stomatološkom i Farmaceutskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Obrazloženje:

Cijene studija na navedenim fakultetima su vrtoglave skočile i ne odgovaraju realnosti u kojoj danas živimo. Prosječna porodica i student u Bosni i Hercegovini ne mogu godišnje finansirati studij u visini od 3.000, 6.000 ili čak 7.000 KM.

Povećanje cijene je provedeno za vrijeme mandata prethodne Vlade, bez ikakve ekspertize i analize, a sve kako bi se preko leđa studenata rješavali finansijski problemi nastali kriminalnim radnjama na navedenim fakultetima. Podsjećanja radi - protiv računovođe na Farmaceutskom fakultetu se vodi postupak pod optužbom da je pronevjerio skoro 1 milion KM. Uslovi školovanja na navedenim fakultetima se nisu promijenili i pored proglašavanja najvećih školarina u historiji Univerziteta u Sarajevu, te su studenti navedenih fakulteta npr. i dalje dužni sami donositi aspirine na vježbe, medicinske maske i rukavice, dok izvode praksu na uređajima starim preko 30 ili 40 godina.

Vrsta: 
zaključci
Realizacija: 
Realizovano
Proslijeđeno: 
Vlada Kantona
Zastupnik: