Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo

Puni naziv tačke: 

Informacija o stepenu realizacije skupštinskih zaključaka za čiju je realizaciju zadužena Vlada Kantona Sarajevo
a)Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija”d.o.o Sarajevo za period od 20.01.2018. godine do 28.02.2018. godine, sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća za period 20.01.2018. godine do 28.02.2018. godine;
b)Informacija privremenog upravitelja KJKP “GRAS” d.o.o. Sarajevo o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za izvještajni period od 20.01.2018. godine do 20.02.2018. godine sa pokazateljima od donošenja Zaključka Skupštine Kantona Sarajevo broj: 01-05-24243/17 od 31.07.2017. godine

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Vertical Tabs