a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo; b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo;

Puni naziv tačke: 

a) Informacija o realizaciji mjera za sanaciju i reorganizaciju KJKP „GRAS“ d.o.o. Sarajevo za period 17.08.2018. godine do 01.10.2018. godine;
b) Informacija Uprave KJKP „Vodovod i kanalizacija” d.o.o Sarajevo za period 17.08.2018. godine do 01.10.2018. godine sa Izvještajima o radu Skupštine i Nadzornog odbora preduzeća;

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Vertical Tabs