Informacija o Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa razdjela Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Saraje

Informacija o Javnom pozivu za finansiranje/sufinansiranje programa i projekata neprofitnih organizacija i udruženja iz Budžeta Kantona Sarajevo za 2021. godinu, sa razdjela Kabineta predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo

Prilog: