Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije o osnovnim pokazateljima sigurnosti na području Kantona Sarajevo u 2020/19. godini, kao i za prva dva mjeseca 2021. godine (s posebnim osvrtom na događaje s obilježjem krivičnog djela “Razbojniš

Puni naziv tačke: 

Informacija Ministarstva unutrašnjih poslova-Uprave policije o osnovnim pokazateljima sigurnosti na području Kantona Sarajevo u 2020/19. godini, kao i za prva dva mjeseca 2021. godine (s posebnim osvrtom na događaje s obilježjem krivičnog djela “Razbojništvo” i “Teške krađe na naročito opasan ili naročito drzak način”).

Rezultat: 
Usvojen

Vertical Tabs

Za: 
25
Protiv: 
1