- Informacija Ministarstva privrede Kantona Sarajevo o rješavanju problematike u vodozaštitnoj zoni izvorišta “Sarajevsko polje” broj: 07-05-21-16909/22 od 19.04.2022. godine