Informacija Ministarstva komunalne privrede infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj: 05/03-19-41985-15/21 od 09.03.2022. godine o poduzetim aktivnostima po zaključcima Skupštine Kantona Sarajevo i zastupničkim

Puni naziv tačke: 

Informacija Ministarstva komunalne privrede infrastrukture, prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo broj: 05/03-19-41985-15/21 od 09.03.2022. godine o poduzetim aktivnostima po zaključcima Skupštine Kantona Sarajevo i zastupničkim inicijativama i Informacija broj: 20-04-44484/21 od 22.02.2022. godine Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.

Razultat: 
Bio na dnevnom redu