Informacija Komisije za sigurnost Skupštine Kantona Sarajevo u vezi sa predmetom “Ammar Kapidžić”;