Dječija nedjelja: Ljubaznost i tolerancije je bitna u našem svakodnevnom životu

Edukativno - rekreaciona radionica “U susret toleranciji i različitosti” održana je u okviru obilježavana dana “Dječije nedjelje” u planinarskom domu u Brezovači. Ovu radionicu je vodila profesorica Desete osnovne škole Nermina Usejnovska.
"Kroz osmišljene igre različitosti, literarnog prikaza 'Ranjeno srce', 'U mojoj koži', te u interakciji tipične djece učenika i naših korisnika, saznali smo mnogo više i o ljubaznosti i toleranciji, koja je bitna u našem svakodnevnom životu, jer niko nije bolji ili lošiji u odnosu na druge, njihove kulture i religije", poručila je Usejnovska.
Radionici, koju su organizovali Udruženje majke djece sa posebnim potrebama “Radost života” u saradnji sa obrazovnim institucijama i školama “Deseta osnovna škola” i “Džemaludin Čaušević”, prisustvovali su predstavnici Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo i Pedagoškog zavoda.
Također, u okviru iste manifestacije članovi Udruženja osoba sa cerebralnom paralizom Kantona Sarajevo bili su na izletu na Vrelu Bosne.