Danas aprilske naknade civilnim žrtvama rata u Kantonu Sarajevo

Korisnici sa statusom civilnih žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima svoje aprilske naknade moći podići u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Inače, pravo na ovu naknadu u Kantonu Sarajevo ostvarile su 4.024 osobe. Za ovu namjenu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS je osiguralo 1.252.969,28 KM.