Program rada sa Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2014. godinu

Program rada sa Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2014. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJAZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
02.2014
Nosilac posla: 
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2014
Komentar na rok: 
10 dana od dana donošenja programa rada Vlade Kantona Sarajevo
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu