Program javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2014-2016.

Program javnih investicija Kantona Sarajevo za period 2014-2016.
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST SAMOSTALNIH UPRAVNIH ORGANIZACIJAZAVOD ZA PLANIRANJE RAZVOJA KANTONA SARAJEVO
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
02.2014
Nosilac posla: 
Zavod za planiranje razvoja Kantona Sarajevo
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2014
Komentar na rok: 
Prema dinamici izrade Budžeta KS
Razultat: 
Nije bio na dnevnom redu