Plan i program rada Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila, žrtava rata „IKRE“ za 2014. godinu

Plan i program rada Fonda Kantona Sarajevo za stipendiranje i školovanje djece boraca, poginulih boraca i poginulih civila, žrtava rata „IKRE“ za 2014. godinu
Vrsta: 
Plan/Program
Oblast: 
OBLAST BORAČKIH PITNJA
Dio: 
TEMATSKI DIO
Rok: 
05.2014
Nosilac posla: 
Ministarstvo za boračka pitanja
Predlagač: 
Vlada Kantona Sarajevo
Godina: 
2014
Razultat: 
Usvojen
Razmatrano na sjednici: 
38.Radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-2 nastavak