JAVNI KONKURS za izbor Policijskog komesara MUP-a Kantona Sarajevo