Izvještaji ministarstava Kantona Sarajevo o rješavanju upravnih stvari u upravnim postupcima za period 01.01. – 31.12.2013. godine;