Izvještaj o radu Zavoda za planiranje razvoja Kantona Sarajevo za 2013. godinu sa Izvještajem o izvršenju finansijskog plana za 2013. godinu