Izvještaj o radu i poslovanju KJP za gospodarenje državnim šumama "Sarajevo – šume" d.o.o. za 2012. godinu