Izvještaj o radu i finansijskom poslovanjuJU „Apoteke Sarajevo“ za 2014. godinu sa Odlukom Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog