Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo za 2013. godinu, sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenj

Puni naziv tačke: 

Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Univerzitetskog kliničkog centra Sarajevo za 2013. godinu, sa odlukama Upravnog odbora o usvajanju Izvještaja, Neovisnim revizorskim mišljenjem, kao i Mišljenjem Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo i Mišljenjem Zavoda zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo

Rezultat: 
Usvojen