Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove za organizovanje kulturnih programa i međunarodnu saradnju u kulturi "SARAJEVO ART" za 2013. godinu;