Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Sarajevski ratni teatar -SARTR" za 2013. godinu