Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove „Sarajevska filharmonija“ za 2014. godinu