Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Sarajevska filharmonija" za 2013. godinu