Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Muzej Sarajeva" za 2013. godinu;