Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Kamerni teatar '55", Sarajevo za 2013. godinu