Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Bosanski kulturni centar, Sarajevo” za 2013. godinu;