Izvještaj o radu i finansijskom poslovanju Javne ustanove "Biblioteka Sarajeva" za 2013. godinu