Članovi Vlade KS posjetili Kantonalni centar za socijalni rad: Unaprijediti kvalitet usluga

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković, ministrica za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Karolina Karačić i ministar obrazovanja, nauke i mladih  Elvir Kazazović posjetili su danas Kantonalni centar za socijalni rad Sarajevo. Sa rukovodstvom ove ustanove i uposlenicima su razgovarali o njenom radu, te mogućnostima unapređenja sistema socijalne zaštite u Kantonu i usluga koje Centar za socijalni rad pruža građanima.
Naglašena je potreba za izradom sveobuhvatne analize i izmjenama postojeće zakonske regulative, kao i podzakonskih akata koji regulišu ovu oblast, a akcent je stavljen na Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodica sa djecom KS i Porodični zakon FBiH.
„Za Centar je navažnije razvijanje rada sa porodicama koje trebaju neku vrstu naše usluge. Nažalost, konstatirano je da se taj rad najvećim dijelom odnosi na vođenje upravnih postupaka na osnovu kojih građani ostvaruju pravo na neki od oblika socijalne zaštite. S tim u vezi smo usaglasili mišljenja da treba tražiti nova rješenja kako bi se Centar za socijalni rad vratio toj svojoj primarnoj djelatnosti, radu sa porodicom i pružanju podrške porodici u prevazilaženju svih njenih problema“, izjavila je nakon sastanka stručna savjetnica za informisanje u Centru za socijalni rad Mirsada Poturković.
Članovi Vlade su, ovom prilikom, iskazali svoju spremnost da podrže potrebne izmjene važećih zakona, kao i da inicijativu za tim izmjenama upute prema resornom federalnom ministarstvu.
„Morat ćemo promptno i sinergijski raditi na unapređenju sistema socijalne zaštite.  Posljednjih nekoliko godina, pojedinim zakonskim rješenjima, su se gomilale obaveze Centra za socijalni rad, a broj uposlenih je ostao isti. Ovoj ustanovi je potreban veći broj ljudi koji trebaju raditi sa korisnicima usluga, ali je u Kantonu Sarajevo trenutno na snazi moratorij na zapošljavanje. Situacija jeste teška, ali ćemo raditi na prevazilaženju tog problema nedostajućih kadrova“, izjavila je ministrica Karačić.
Naglasila je i da je osnova za unapređenje socijalne zaštite izrada socijalne karte građana, te da je Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice KS s tim ciljem započelo poslove uvođenja informacionog sistema u oblasti socijalne zaštite, prava porodice sa djecom i prava civilnih žrtava rata.