Civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo danas će moći podići svoje naknade za mjesec maj

Civilne žrtava rata sa područja Kantona Sarajevo danas će u poslijepodnevnim satima moći podići svoje  naknade za mjesec maj u bankama u kojima imaju otvorene tekuće račune.
Pomenute naknade ostvaruje 4.021 korisnika sa statusom civilne žrtve rata u Kantonu Sarajevo.
Za izmirivanje njihovog prava na naknadu Ministarstvo za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo uplatilo je sredstva u iznosu od 1.255.406,15 KM.