14. redovna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo zakazana za 30. oktobar

Prema zaključku Kolegija Skupštine KS , 14. Radna Sjednica Skupštine održat će se 30 oktobra. 2019. godine.
Nakon redovnog informisanaja Skupštine  o stanju i mjerama sanacije  u preduzećima  “GRAS” i “Vodovod i kanalizacija”, pred zastupnicima će se naći  Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi u Kantonu Sarajevo kao i Nacrt  zakona o izmjenama i dopunama Zakona o koncesijama.
U  dnevni red  uvrštena je i  Odluka o proširenju djelatnosti JU “ Bosanski kulturni centar” na djelatnost obrazovanja odraslih.

Takođe, od Skupštine će se tražiti saglasnost na kupoprodajne ugovore u stambeno poslovnim objektima u naseljima  Šip (općina Centar)  i Rosulje (Općina Vogošća).
Skupština  KS će se izjašnjavati i o Ugovoru o zakupu restorana i ljetne bašte u sklopu Informativnog centra na Bijembarama između  JU za  zaštićena prirodna područja  KS kao zakupodavca i UR FAST FOOD BISTRO “OAZA DINO” kao zakupca koji je izabran putem Javnog oglasa.
Na Skupšini će se naći i niz tačaka kojim će se uskladiti i urediti statusne promjene kantonalnih javnih komunalnih preduzeća  te   ustanova “ Apoteke Sarajevo”, Zavod za hitnu medicinsku pomoć i Opća bolnica “ Prim.dr Abdulah Nakaš”,