Zbirna informacija resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa Tematskom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo o pitanjima i statusu mladih Kantona Sarajevo broj: 11/05-49-42702/19 od 06.12.2019. godine

Puni naziv tačke: 

Zbirna informacija resornih ministarstava Vlade Kantona Sarajevo u vezi sa Tematskom sjednicom Skupštine Kantona Sarajevo o pitanjima i statusu mladih Kantona Sarajevo broj: 11/05-49-42702/19 od 06.12.2019. godine

Rezultat: 
Bio na dnevnom redu

Zaključak Vreto E 22 ZA
Zaključak D. Marjanović 21 ZA
Komisija za mlade 22 ZA
Inicijativa Okerić E. 21 ZA
Zaključak Ministarstvo obrazovanja