Backović Zaim

Saziv: 
2010-2014
Aktivan: 
Da
Položaj: 
zastupnik
Klub naroda: 
Klub Bošnjaka
Klub stranaka: 
Klub zastupnika SDU BIH - BPS BiH -Samostalna zastupnica Mira Jurić
U sazivu: 
Srijeda, 3 Novembar, 2010 to Ponedeljak, 10 Novembar, 2014
Pripadnost stranci: 
Bosanskohercegovačka patriotska stranka - Sefer Halilović
Član kolegija: 
Da
Image: 
Mail: