Imamović Ismet

Saziv: 
2006-2010
Aktivan: 
Ne
Položaj: 
zastupnik
U sazivu: 
Utorak, 31 Oktobar, 2006 to Nedelja, 31 Oktobar, 2010
Pripadnost stranci: 
Stranka za Bosnu i Hercegovinu
Član kolegija: 
Ne
Položaj u klubu naroda: 
Član
Položaj u klubu stranaka: 
Član