Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Igor Stojanović
Članovi komisije: Smiljana Viteškić, Arijana Memić, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Sanin Čepalo, Anesa Džino, Velibor Kuvač


Rad komisije

Komisija za jednakopravnost spolova


Predsjednik komisije: Vildana Bešlija
Članovi komisije: Smiljana Viteškić, Bibija Kerla, Haris Pleho
Vanjski članovi:

Arijana Huseinović, Amela Kosovac, Dženana Memišević Hrlović


Rad komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku


Predsjednik komisije: Neira Dizdarević
Članovi komisije: Amel Mekić, Smiljana Viteškić, Fahrudin Pecikoza
Vanjski članovi:

Elma Kašić, Vahida Stomornjak, Dženita Bajović


Rad komisije