Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Igor Stojanović
Članovi komisije: Smiljana Viteškić, Arijana Memić, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Sanin Čepalo, Anesa Džino, Velibor Kuvač


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Vibor Handžić, Aljoša Čampara, Igor Stojanović
Vanjski članovi:

Faik Špago, Redžo Lemezan, Muhamed Mudimlić


Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Elmedin Konaković
Članovi komisije: Igor Stojanović, Elvedin Okerić, Haris Zahiragić, Fahrudin Pecikoza, Sabahudin Delalić, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije