Skupštinske komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Damir Marjanović
Članovi komisije: Jasna Duraković, Vedran Jakupović, Igor Stojanović, Mahir Dević
Vanjski članovi:

Mirela Džehverović, Adi Mirojević


Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije: Igor Stojanović, Bilsena Šahman, Danijela Kristić, Senad Hasanović, Damir Marjanović, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije