Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Amra Hasagić
Članovi komisije: Jasna Duraković, Arijana Memić, Igor Stojanović
Vanjski članovi:

Hidajeta Redžić, Sabina Pehilj, Amar Hujić


Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije: Igor Stojanović, Elvedin Okerić, Mirza Čelik, Bibija Kerla, Elmedin Konaković, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije