Skupštinske komisije

Komisija za pravdu, ljudska prava i građanske slobode


Predsjednik komisije: Amra Hasagić
Članovi komisije: Damir Nikšić, Arijana Memić, Segmedina Srna-Bajramović
Vanjski članovi:

Hidajeta Redžić, Sabina Pehilj, Amar Hujić


Rad komisije

Komisija za zaštitu javnog zdravlja, sanitarnu zaštitu i zaštitu stanovništva


Predsjednik komisije: Segmedina Srna-Bajramović
Članovi komisije: Amra Junuzović-Kaljić, Vedran Jakupović, Sead Milavica, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Fehim Korać, Eldina Saračević


Rad komisije

Komisija za rad i socijalnu politiku


Predsjednik komisije: Jasna Duraković
Članovi komisije: Neira Dizdarević, Segmedina Srna-Bajramović, Jasmina Bišćević-Tokić
Vanjski članovi:

Muamer Džananović, Vernes Mulić, Muamer Bandić


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Elmedin Konaković
Članovi komisije: Segmedina Srna-Bajramović, Bibija Kerla, Vibor Handžić, Zvonko Marić, Amra Junuzović-Kaljić, Mirza Čelik
Vanjski članovi:
Rad komisije