Skupštinske komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Samir Suljević
Članovi komisije: Haris Pleho, Neira Dizdarević, Mahir Dević
Vanjski članovi:

Goran Behmen, Sanida Pašić, Akir Šišić


Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije: Igor Stojanović, Bilsena Šahman, Danijela Kristić, Senad Hasanović, Damir Marjanović, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije