Skupštinske komisije

Zakonodavno-pravna komisija


Predsjednik komisije: Jasmina Bišćević-Tokić
Članovi komisije: Haris Pleho, Aljoša Čampara, Samir Suljević
Vanjski članovi:

Sandra Pašić, Fahrudin Džafić, Ermin Veličanin


Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije: Igor Stojanović, Elvedin Okerić, Mirza Čelik, Bibija Kerla, Elmedin Konaković, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije