Skupštinske komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Elmedin Konaković
Članovi komisije: Igor Stojanović, Elvedin Okerić, Haris Zahiragić, Fahrudin Pecikoza, Sabahudin Delalić, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije