Skupštinske komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije: Senad Hasanović
Članovi komisije: Damir Marjanović, Sabahudin Delalić, Dževad Poturak
Vanjski članovi:

Ibrahim Dervišević, Ferid Žuga, Zijad Bradić


Rad komisije

Komisija za obrazovanje i nauku


Predsjednik komisije: Damir Marjanović
Članovi komisije: Jasna Duraković, Mahir Dević, Hamed Aljović
Vanjski članovi:

Adnan Mašić, Adi Mirojević, Mirza Rastoder


Rad komisije

Komisija za izbor i imenovanja i administrativna pitanja


Predsjednik komisije: Danijela Kristić
Članovi komisije: Vibor Handžić, Bibija Kerla, Mahir Dević, Segmedina Srna-Bajramović, Damir Marjanović, Zvonko Marić
Vanjski članovi:
Rad komisije