Skupštinske komisije

Komisija za boračka pitanja


Predsjednik komisije:
Članovi komisije: Damir Marjanović, Sabahudin Delalić, Dževad Poturak
Vanjski članovi:

Ibrahim Dervišević, Ferid Žuga, Zijad Bradić


Rad komisije

Komisija za sigurnost


Predsjednik komisije: Elvedin Okerić
Članovi komisije: Elvis Vreto, Zvonko Marić, Senad Hasanović
Vanjski članovi:

Faik Špago, Redžo Lemezan, Rasim Lakota


Rad komisije

Komisija za međuparlamentarnu saradnju


Predsjednik komisije: Fahrudin Pecikoza
Članovi komisije: Igor Stojanović, Bilsena Šahman, Danijela Kristić, Senad Hasanović, Damir Marjanović, Haris Pleho
Vanjski članovi:
Rad komisije